Informacja dla odbiorców energii elektrycznej

BHH Mikrohuta Sp. z o.o. decyzją Prezesa URE uzyskała koncesję na:
- obrót energią elektryczną nr OEE/533/18596/W/OKA/2008/PF na okres do 01.01.2029 r.
- dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/86/18596/W/OKA/2008/PF na okres do 01.01.2029 r.

 

 

Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

BHH Mikrohuta Sp. z o.o. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres do dnia 01.01.2029 r.
Pobierz informację [PDF]
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego.
Pobierz informację [PDF]
Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianie zakresu i okresu obowiązywania taryfy dla energii elektrycznej.
Pobierz Taryfę [PDF]
 

Wzory umów

Wzór umowy dystrybucji energii elektrycznej
Pobierz wzór umowy [PDF]
Pobierz Załącznik nr 1 [PDF]
Pobierz Załącznik nr 2 [PDF]
Wzór umowy kompleksowej
Pobierz wzór umowy [PDF]
Pobierz Załącznik nr 1 [PDF]
Pobierz Załącznik nr 2 [PDF]
Wzór umowy sprzedaży ee
Pobierz wzór umowy [PDF]
Pobierz Załącznik nr 1 [PDF]
Pobierz Załącznik nr 2 [PDF]
Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji
Pobierz dokument [PDF]
 

Instrukcje

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązuje od 10.02.2014r.
Pobierz IRiESD [PDF]
  Aktualizacja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązuje od 31.05.2017r.
Pobierz aktualizację IRiESD [PDF]
 

Sprzedawcy

Lista Sprzedawców energii elektrycznej
Pobierz Listę [PDF]
Aktualna lista sprzedawców rezerwowych
Pobierz Listę [PDF]
Sprzedawca z urzędu
Pobierz dokument [PDF]
Procedura zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej
Pobierz Procedurę [PDF]
 

Informacje operatora systemu dystrybucji

Środki poprawy efektywności energetycznej.
Pobierz dokument [PDF]
Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci
Pobierz Informację [PDF]
Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej BHH MIKROHUTA SP. Z O.O.
Pobierz Informację [PDF]
Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2023 r. (SAIDI oraz SAIFI)
Pobierz Wskaźniki [PDF]
Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez BHH MIKROHUTA Sp. z o. o.
Pobierz dokument [PDF]
Średnie zużycie energii elektrycznej.
Pobierz dokument [PDF]
Rejestr magazynów energii elektrycznej.
Pobierz dokument [XLSX]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  BHH Mikrohuta Sp. z o.o.
  ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11
  42-530 Dąbrowa Górnicza

  tel. +48 32 461 34 31
  mail: bhh@mikrohuta.pl

  NIP 629-20-99-591
  KRS 0000059220
  BDO 000017255

Zarząd

   

Dział sprzedaży

  tel. 32 461 34 10

   

 

  Doradztwo techniczne

   

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw / General Terms Sales and Deliveries
OWSiD GTCSD
Mikrohuta © All rights reserved. Projekt: Grzegorz Kowal | Realizacja: CodeinCode - Strony www Sosnowiec