Informacja dla odbiorców energii elektrycznej

BHH Mikrohuta Sp. z o.o. decyzją Prezesa URE z dn. 31.12.2008 r. uzyskała koncesję na:
- obrót energią elektryczną nr OEE/533/18596/W/OKA/2008/PF
- dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/86/18596/W/OKA/2008/PF.

BHH Mikrohuta Sp. z o.o. decyzją Prezesa URE z dn. 24.06.2011r. została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 01.08.2011r. do dnia 01.01.2019 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 Października 2017 r. o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego.
Pobierz informację [PDF]

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 listopada 2017 r. zostało zatwierdzone przedłużenie obowiązywania taryfy dla energii elektrycznej do 31.12.2018 r.
Pobierz Decyzję [PDF]
Pobierz Taryfę [PDF]

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej BHH MIKROHUTA SP. Z O.O.
Pobierz Informację [PDF]

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci
Pobierz Informację [PDF]

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2018 r. (SAIDI oraz SAIFI)
Pobierz Wskaźniki [PDF]

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązuje od 10.02.2014r.
Pobierz IRiESD [PDF]

Aktualizacja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązuje od 31.05.2017r.
Pobierz aktualizację IRiESD [PDF]

Lista Sprzedawców energii elektrycznej
Pobierz Listę [PDF]

Procedura zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej
Pobierz Procedurę [PDF]

Wzór umowy dystrybucji energii elektrycznej
Pobierz Wzór umowy [PDF]