Informacja dla odbiorców energii elektrycznej

BHH Mikrohuta Sp. z o.o. decyzją Prezesa URE uzyskała koncesję na:
- obrót energią elektryczną nr OEE/533/18596/W/OKA/2008/PF na okres do 01.01.2029 r.
- dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/86/18596/W/OKA/2008/PF na okres do 01.01.2029 r.

 

BHH Mikrohuta Sp. z o.o. decyzją Prezesa URE została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres do dnia 01.01.2029 r.
Pobierz informację [PDF]

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego.
Pobierz informację [PDF]

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianie zakresu i okresu obowiązywania taryfy dla energii elektrycznej.

Pobierz Taryfę [PDF]

Oświadczenie dla odbiorców uprawnionych dla ceny maksymalnej.
Według ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. ( Poz. 2243)
Z dnia 27 października 2022 roku.
Rozporządzenie [PDF]
Wniosek edytowalny [DOCX]

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji
Pobierz dokument [PDF]
Wzór umowy dystrybucji energii elektrycznej
Pobierz wzór umowy [PDF]
Pobierz Załącznik nr 1 [PDF]
Pobierz Załącznik nr 2 [PDF]

Wzór umowy kompleksowej
Pobierz wzór umowy [PDF]
Pobierz Załącznik nr 1 [PDF]
Pobierz Załącznik nr 2 [PDF]

Wzór umowy sprzedaży ee
Pobierz wzór umowy [PDF]
Pobierz Załącznik nr 1 [PDF]
Pobierz Załącznik nr 2 [PDF]

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej BHH MIKROHUTA SP. Z O.O.
Pobierz Informację [PDF]

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci
Pobierz Informację [PDF]

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2021 r. (SAIDI oraz SAIFI)
Pobierz Wskaźniki [PDF]

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązuje od 10.02.2014r.
Pobierz IRiESD [PDF]

Aktualizacja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązuje od 31.05.2017r.
Pobierz aktualizację IRiESD [PDF]

Lista Sprzedawców energii elektrycznej
Pobierz Listę [PDF]

Aktualna lista sprzedawców rezerwowych
Pobierz Listę [PDF]

Sprzedawca z urzędu
Pobierz dokument [PDF]

Procedura zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej
Pobierz Procedurę [PDF]

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez BHH MIKROHUTA Sp. z o. o.
Pobierz dokument [PDF]

Średnie zużycie energii elektrycznej.
Pobierz dokument [PDF]

Środki poprawy efektywności energetycznej.
Pobierz dokument [PDF]

Kontakt

  BHH Mikrohuta Sp. z o.o.
  ul. Porozumienia Dąbrowskiego 1980 nr 11
  42-530 Dąbrowa Górnicza

  tel. +48 32 461 34 31
  mail: bhh@mikrohuta.pl

  NIP 629-20-99-591
  KRS 0000059220
  BDO 000017255

Zarząd

   

Dział sprzedaży

  tel. 32 461 34 10

  Andrzej Korzeniowski - Dyrektor ds. sprzedaży

   

  Anna Grudziak - Specjalista ds. sprzedaży

   

  Daniel Bagiński - Młodszy specjalista ds. sprzedaży

   

  Karolina Maintok - Młodszy specjalista ds. handlowych

   

 

  Doradztwo techniczne

  Jerzy Dybich - Inżynier R&D

   

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw / General Terms Sales and Deliveries
OWSiD GTCSD
Mikrohuta © All rights reserved. Projekt: Grzegorz Kowal | Realizacja: CodeinCode - Strony www Sosnowiec