Informacja dla odbiorców energii elektrycznej

BHH Mikrohuta Sp. z o.o. decyzją Prezesa URE uzyskała koncesję na:
- obrót energią elektryczną nr OEE/533/18596/W/OKA/2008/PF na okres do 01.01.2029 r.
- dystrybucję energii elektrycznej nr DEE/86/18596/W/OKA/2008/PF na okres do 01.01.2029 r.

 

BHH Mikrohuta Sp. z o.o. decyzją Prezesa URE została wyznaczona operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres do dnia 01.01.2029 r.
Pobierz informację [PDF]

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego.
Pobierz informację [PDF]

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianie okresu obowiązywania taryfy dla energii elektrycznej.
Pobierz Decyzję [PDF]

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianie zakresu obowiązywania taryfy dla energii elektrycznej.
Pobierz Decyzję [PDF]
Pobierz Taryfę [PDF]

Informacja dla odbiorców końcowych w sieci dystrybucyjnej BHH MIKROHUTA SP. Z O.O.
Pobierz Informację [PDF]
Pobierz Wzór Oświadczenia [PDF]

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej BHH MIKROHUTA SP. Z O.O.
Pobierz Informację [PDF]

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci
Pobierz Informację [PDF]

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2020 r. (SAIDI oraz SAIFI)
Pobierz Wskaźniki [PDF]

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązuje od 10.02.2014r.
Pobierz IRiESD [PDF]

Aktualizacja Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Obowiązuje od 31.05.2017r.
Pobierz aktualizację IRiESD [PDF]

Lista Sprzedawców energii elektrycznej
Pobierz Listę [PDF]

Procedura zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej
Pobierz Procedurę [PDF]

Wzór umowy dystrybucji energii elektrycznej
Pobierz Wzór umowy [PDF]

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez BHH MIKROHUTA Sp. z o. o.
Pobierz dokument [PDF]

Średnie zużycie energii elektrycznej.
Pobierz dokument [PDF]

Środki poprawy efektywności energetycznej.
Pobierz dokument [PDF]